Ако търсите имот, заявете го при нас - ние ще го открием вместо вас!

Търси имот


Видове имоти

Местоположение

Референтен номер

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми клиенти, Антония Картулева вече не е част от екипа на Домосс, поради излизане в отпуск по майчинство. От тук насетне всякакви огледи, сделки, договори и плащания от и на нея или с нейно участие не обвързват агенцията. Актуалните телефони и контакти с агенция Домосс са изписани на сайта ни. Благодарим на г-жа Картулева за коректното сътрудничество и с пожелания за щастливи мигове и успешно завръщане в професията!

Domoss.bg - Недвижими имоти

Колко струва моят имот?

Captcha

Кандидатствай за кредит

Captcha

Договори

Агенция "ДОМОСС" ще изготви договорите с насрещната  страна по вашата сделка. Ние ще се ангажираме с подговката на:

  • Предварителни договори.
  • Нотариални актове за покупко-продажба, дарение, прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, замяна и ипотека.
  • Договори за доброволна делба. 
  • Договори за наем.
  • Учредяване на право на строеж.
  • Учредяване на ограничени вещни права /право на ползване, право на преминаване, сервитути/.
  • Снабдяване със съпътствещите договорите документи-скици, данъчни оценки, декларации, пълномощни, документи за собственост.
  • Ние ще участваме с Вас или ще Ви представляваме в преговорите по повод сключването на желаната от Вас сделка.