Ако търсите имот, заявете го при нас - ние ще го открием вместо вас!

Търси имот


Видове имоти

Местоположение

Референтен номер

Domoss.bg - Недвижими имоти

Колко струва моят имот?

Captcha

Кандидатствай за кредит

Captcha

Общи условия

Общи условия за ползване

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Условията за достъпа до уебсайта domoss.bg и за използването му ("Условията"). Ако не приемате Условията, посочени тук, няма възможност да използвате Сайта! Използването на Услугите, достъпни без регистрация, ще се счита за израз на съгласие с тези Условия.

Във връзка с предоставяните Услуги DOMOSS.BG обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от тези Условия.

Дата на актуализация: 23.05.2018

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Регистрация

1.1. („DOMOSS.BG“/„Ние“/„Нас“) предоставя чрез сайта domoss.bg и мобилните версии и приложения (“Сайта”) на физически и юридически лица („Вие“), безплатни услуги на информационното общество („Услуги“). Услугите включват, без да се изчерпват до, възможности за търсене, разглеждане, получаване и публикуване на обяви и информация за продажба/наем на апартаменти, къщи, парцели и други недвижими имоти.

1.2. За част от услугите, като публикуване на обяви в Сайта, е необходима регистрация. Регистрацията е безплатна. 

1.3. Посещавайки DOMOSS.BG и приемайки да спазвате настоящите Условия, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен да сключите договор. DOMOSS.BG не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

1.4. Регистрация като частно лице се извършва лично, като не се допуска регистрацията от името на други лица. При регистрация на частно лице се изисква информация като: име, мобилен телефон, имейл и друга информация, посочена в регистрационната форма. Ние използваме тези данни само по начина, предвиден в Политика за защита на личните данни. 

1.5. Регистрацията на фирмен акаунт се извършва от дееспособно лице, което декларира, че е оторизирано да представлява фирмата, включително да приеме тези Условия и да извършва действия, свързани с ползването и управлението на фирмения акаунт от името на фирмата. При регистрация на фирма се изисква име на фирма, ЕИК, административно лице за контакт, телефони за връзка, адрес и друга информация, посочена в регистрационната форма. Ние използваме личните данни, част от тази информация, само по начина, предвиден в Политика за защита на личните данни. 

1.6. Фирмата има възможност да добави допълнителни лица – фирмени потребители („Представители“) с достъп до своя акаунт и/или лица за контакт в обявите. Всяко от тези лица е необходимо да се съгласи с настоящите Условия преди ползване на Услугите. Добавянето на допълнителни лица – фирмени потребители и определянето на техните права в Сайта се извършва от лицето, създало регистрацията и/или други предишно добавени фирмени потребители с необходимите за това права. Добавяйки допълнително лице – фирмен потребител, Вие декларирате, че сте оторизирани от фирмата за това.

1.7. Вие се задължавате да предоставяте верни, пълни и актуални данни при регистрация и да ги поддържате такива. При неверни, неактуални или неточни данни се задължавате незабавно да ги коригирате и нямате право да ползвате Услугите преди това.

1.8. В допълнение на попълнените при регистрация данни, DOMOSS.BG си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с електронен подпис), за допълнителна идентификация при активирането на акаунта или по всяко време след това при възникване на съмнения за точността и пълнотата на предоставените данни.

1.9. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите DOMOSS.BG в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

2. Сключване на договор

2.1. С натискането на бутона "Регистрация" Вие или Вие и фирмата, която представлявате, извършвате електронно изявление, с което сключвате договор с Нас при тези Условия и се задължавате да ги спазвате. Преди натискането на бутона "Регистрация" имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. 

2.2. Вие приемате, че електронните изявления към DOMOSS.BG и електронните изявления от DOMOSS.BG към Вас ще се считат за подписани с обикновен електронен подпис, имащ силата на саморъчен подпис.

2.3. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

2.4. Във връзка с предоставяните Услуги е необходима комуникация между Вас и DOMOSS.BG посредством електронна поща. Съгласно чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги с приемането на тези Условия Вие се съгласявате да бъдете адресат на електронни изявления от DOMOSS.BG в електронна форма във връзка с настоящия Договор и Услугите в Сайта.

3. Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта

3.1. Вие се задължавате да използвате Сайта в съответствие с настоящите Условия, допълнителните условия и напътствия, приложими за отделните Услуги, публикувани на съответните страници в Сайта, и действащото българско законодателство.

3.2. DOMOSS.BG не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между ползващите Сайта. Вие приемате, че DOMOSS.BG не гарантира и не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да имате взаимоотношения. В случай че считате, че потребител не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да уведомите компетентните държавни органи. Ползването на услугата е на Ваш собствен риск и отговорност. 

3.3. Сайтът и съдържанието в него са собственост на DOMOSS.BG и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие можете да използвате съдържанието с цел търсене на недвижимо имущество и/или осъществяване на контакт с продавачи или наемодатели. Вие не можете да използвате това съдържание за други цели, освен с изрично Наше съгласие или на съответните трети лица.

3.4. Вие се задължавате да не използвате предвидените средства за комуникация с други потребители за цели, различни от предназначението на Сайта. 

3.5. Вие се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на DOMOSS.BG или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

4. Публикуване на обяви 

4.1. Вие поемате пълната отговорност за публикуваните от Вас обяви и информация в Сайта, като се задължавате те да бъдат точни, верни и пълни. 

Във връзка с горното и с оглед на често прилаганата практика да се публикуват обяви на нереално високи цени, Агенция „Домосс“ не гарантира, че публикуваните обяви отразяват действителната пазарна цена на имотите. За Агенцията действителните пазарни цени са тези, при които реално са изповядани сделки, но въпреки това зачита правото на всеки да определя свободно цената, на която иска да се обяви имотът му,  дори и тя да не отговаря на действителната пазарна цена. За достоверност и срещу допълнително възлагане и заплащане, Агенцията извършва справки в имотния регистър към Службите по вписванията и в други агенции за недвижими имоти за действителните пазарни цени, въз основа на реално изповядани с нотариален акт сделки.

4.2. Вие се задължавате да актуализирате информацията за публикуваните от Вас недвижими имоти в случай на възникнала промяна, както и да отстраните обявата при продажба или отдаване под наем на имота, или в случай че имотът не е наличен по друга причина. 

4.3. Вие се задължавате да не публикувате повече от една обява за един и същи имот, обяви с подвеждащо съдържание или с цел различна от предназначението на Сайта, обяви с импулсни или чужди телефонни номера. 

4.4. Вие се задължавате да използвате полето „Снимка” в обявата единствено за снимки на съответния имот. Не се допуска качването на самостоятелни лога и други изображения, несвързани с конкретния имот. 

4.5. Вие се задължавате да не публикувате линкове, препратки и/или лога на други сайтове. 

4.6. Вие се задължавате да не публикувате съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна;

4.7. Вие гарантирате, че имате право да използвате всяко съдържание, което публикувате в Сайта или изпращате на други лица посредством Сайта, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които произтекат от това за DOMOSS.BG или за трети лица.

4.8. DOMOSS.BG запазва правото си да отстрани или поиска редактиране на обяви/елементи на обяви или друго публикувано от Вас съдържание, неотговарящо на настоящите Условия или на публикуваните в Сайта допълнителни условия и напътствия.

4.9. DOMOSS.BG си запазва правото да откаже, да спре временно или да прекрати предоставянето на Услуга:
(а) при нелоялно поведение от страна на потребител (напр. публикуване на неверни или подвеждащи обяви; препращане към конкурентни сайтове и др. под.);
(б) при установяване на извършване на аналогични на извършваните чрез настоящия Сайт дейности;
(в) при подозрения за нарушаване на тези Условия или на закона.

4.10. С цел гарантиране надеждността и сигурността на Услугите, DOMOSS.BG запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Условия.

4.11. Вие давате право на DOMOSS.BG да направи достъпни (както за България, така и извън България) публикуваните от Вас обяви и друго публично съдържание, като това е с цел предоставяне на Услугите и DOMOSS.BG не дължи възнаграждение.

4.12. С публикуването на съдържание в Сайта Вие предоставяте на неговите потребители право да осъществяват достъп до него и да го ползват съгласно тези Условия за ползване и съгласно закона.

5. Интеграция

В случай че е приложимо, при автоматично публикуване на обяви за недвижими имоти от фирма към DOMOSS.BG те трябва да отговарят на всички посочени тук Условия. Фирмата носи отговорност за цялата подадена информация.

6. Прекратяване на акаунт

6.1. Вашият акаунт може да бъде закрит в следните случаи:
(а) по всяко време, със заявка от Ваша страна (чрез функционалността в Сайта);
(б) при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 2 години);
(в) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или в закона;
(г) в други случаи, по преценка на DOMOSS.BG, с предварително предизвестие.

6.2. Вашият акаунт може да бъде блокиран в следните случаи:
(а) при съмнения за нарушаване от Ваша страна на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на закона;
(б) при постъпило искане от компетентен държавен орган;
(в) със заявка от Ваша страна, при наличие на основателна причина за това.

6.3. При закриване на акаунт и прекратяване на договора данните, съхранявани в Сайта, се изтриват. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

7. Промени

7.1. DOMOSS.BG си запазва правото да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

7.2. Настоящите Условия е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на Услуги или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

7.3. Поради това че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, в случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим Услугите в Сайта. Ако не сте съгласни с Условията, не трябва да ползвате Сайта. В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и прекратите договора по всяко време.

8. Други

8.1. Тези общи Условия уреждат взаимоотношенията между страните, като заместват всички предишни общи Условия. Допълнителни споразумения могат да се сключват само чрез предвидените функционалности в Сайта или чрез подписване от двете страни на изрично писмено споразумение, предоставено от DOMOSS.BG.

8.2. Освен при умисъл или при груба небрежност, DOMOSS.BG не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на:
(а) ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите;
(б) ограничаване, прекратяване, изтриване или блокиране на Вашия акаунт и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

8.3. Договорът се сключва на български език. Споровете по тези Условия ще бъдат решавани от компетентния български съд в град София.

8.4. В случай че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи.

8.5. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

 

Политика за защита на личните данни

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 23.05.2018

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта domoss.bg и мобилните версии и приложения (“Сайта”), („DOMOSS.BG“/ „Ние“) обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни DOMOSS.BG спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги DOMOSS.BG обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация;
(б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
(в) физически лица, представители на фирма („Представители“);
(г) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към DOMOSS.BG;
(д) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към DOMOSS.BG.

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация на акаунт на частно лице. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете акаунт като частно лице, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес, мобилен телефон и др. Тези данни са необходими с цел потвърждение на регистрацията и последващата комуникация с Вас във връзка с ползваните от Вас услуги. При публикуване на обява в Сайта, посоченото име и мобилен телефон са част от обявата и са видими за посетителите на Сайта. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и приемането на Условията (дата, час и IP адрес).

(б) Регистрация на акаунт на фирма. При регистрация на фирма се изисква име на фирма, ЕИК, Представители (вкл. административно лице за контакт), телефони за връзка, имейл адрес, адрес и друга информация, посочена в регистрационната форма. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и приемането на Условията (дата, час и IP адрес). При публикуване на обява в Сайта от фирма в нея се показва попълненото в полето “Данни за контакт” и фирмените данни.

(в) Допълнителни потребители и контакти. Съобразно Условията, в случай че е необходимо и имате необходимите права, можете да добавяте допълнителни фирмени потребители (Представители) с достъп до фирмения акаунт и/или лица за контакт в обявите, като за тази цел се попълва информация като: име, фамилия, длъжност, служебен имейл адрес, права за достъп и др. При добавяне на допълнителни фирмени потребители и лица за контакт във фирмения акаунт, Вие декларирате и гарантирате, че имате необходимата оторизация и че сте запознали предварително съответните лица с тази Политика.

(г) Данни, съхранявани във връзка с Вашия акаунт

Обяви и снимки
В обявите и снимките към тях, публикувани от Вас, Вие самостоятелно решавате дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите.

Карта
При създаване на обява Вие имате възможност, по Ваша преценка, да включите информация за местоположението на имота, вкл. да маркирате местоположението му на карта с географски координати.

Абонаменти
Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Сайта, с избрани от Вас критерии. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Бележник
Сайтът дава възможност да запазвате избрани от Вас обяви, за да имате възможност да ги разглеждате в подходящо за Вас време. По всяко време можете да добавяте нови или изтривате предишно съхранени обяви.

Кореспонденция, жалби и сигнали
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на DOMOSS.BG, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Специални категории данни
Услугите на DOMOSS.BG и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и/или чувствителни данни. DOMOSS.BG няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

Други данни
DOMOSS.BG може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Изпращане на запитвания
Тази секция се отнася за изпращане на запитвания (съобщения) по обяви, при които изпратените от Вас запитвания (съобщения) се изпращат до имейл адреса на потребителя, публикувал съответната обява в Сайта. При изпращане на запитване то се изпраща автоматично до имейл адреса, предоставен от потребителя, публикувал съответната обява в Сайта.

Бързи линкове за повтаряне на предишни търсения
Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Сайтът съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можете да ги запазите и ползвате в него. В случай че използвате Услугата с регистрация, последните 10 търсения се съхраняват във Вашия акаунт.

Настройки и известия
При някои от Услугите са налични настройки и известия (вкл. по електронна поща), улесняващи Вашата работа със Сайта. DOMOSS.BG обработва съответната информация за тази цел.

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
В Сайта се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • Логове в случаите, в които това се изисква от закона.

 

Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година (или до закриване на акаунта), като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквити
За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Тук можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение тук

2.3. Интеграция

В случай че е приложимо, при автоматично публикуване на обяви за недвижими имоти от фирма към DOMOSS.BG, фирмата носи отговорност за подадената информация, вкл. съдържащи се данни за контакт и декларира, че е запознала съответните лица с настоящата Политика.

3. Цели за обработване на лични данни

DOMOSS.BG събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

 

 • Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и DOMOSS.BG;
 • Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и DOMOSS.BG;
 • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на DOMOSS.BG.

 

Сключване и изпълнение на договор
Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и DOMOSS.BG, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Легитимен интерес
Това са цели, свързани със законни интереси на DOMOSS.BG и/или трети лица (като други ползватели на Сайта и лица, чиито данни са посочени в Сайта от ползвател на Сайта, служители на DOMOSS.BG, и негови подизпълнители или доставчици на услуги и др.). Тези цели включват:

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите; сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на договора; разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността;
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;
 • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на DOMOSS.BG, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на Сайта и/или засегнати трети страни.

 

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения
Целите, свързани със спазване на законови задължения на DOMOSS.BG, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на DOMOSS.BG да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие
Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. Срок на съхранение

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
Регистрационни данни (като име, фамилия, телефон, имейл адрес, адрес) или данни за фирмен акаунт, представители, вкл. административен контакт и информация за извършването на регистрацията, съгласяване с Условията (дата, час, IP адрес) За целия период на поддържане на акаунта в Сайта до прекратяване на регистрацията Данните Ви идентифицират като страна по Договора за предоставяне на Услугите в Сайта.
Обяви (вкл. снимки) и друга информация, публикувани от Вас До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви По отношение на обяви и друга информация, публикувана от Вас чрез Сайта, DOMOSS.BG няма задължение да проверява и следи за противоправно съдържание или за извършване на противоправни дейности по отношение на тези данни. В случай, обаче, че DOMOSS.BG бъде уведомен за извършването на такава противоправна дейност или за такова противоправно съдържание или получи съответно нареждане от компетентен държавен орган, за DOMOSS.BG може да възникне задължение да запази съответното съдържание, независимо от евентуалното му изтриване
Абонаменти за известия за нови обяви с избрани критерии (имейл адрес, критерии) За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или закриването на акаунта Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови обяви, публикувани в Сайта, с избрани от Вас критерии. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че ползвате услугата без регистрация, е необходимо да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.
Автоматичен вход За период до 6 /шест/ месеца от последното влизане в Сайта Тази опция Ви дава възможност да влизате автоматично в Сайта от компютър, на който сте избрали това. Не бива да ползвате тази опция, ако до този компютър имат достъп други лица освен Вас.
Бързи търсения До изтриването им от Вас; до прекратяване на регистрацията Ви или до 6 /шест/ месеца, ако ползвате тази функционалност без регистрация Тази опция Ви дава възможност да повтаряте Ваши търсения, вместо да ги въвеждате всеки път. Функционалността може да бъде ползвана с или без регистрация. Съхраняват се бързи линкове за повтаряне на последните 10 търсения.
Настройки До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита, до 6 /шест/ месеца от последното ползване В тази категория попадат настройки, които функционалностите на Сайта поддържат.
Лог за влизане в акаунта и за използване на услугите (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес) За период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунта Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години. С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни обаждания се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на DOMOSS.BG, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.
Бисквити До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите За описание на използваните бисквити виж “Политика за ползване на Бисквити”

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Промяна в или прекратяване на взаимоотношенията между фирма и нейни Представители не води до промяна в посочените по-горе срокове, поради това че информацията за направените поръчки, инструкции и действия на конкретните Представители е необходима за доказване и отчетност във връзка с договорните и законови задължения.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

5. Предоставяне на информация

DOMOSS.BG не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна.

DOMOSS.BG не е посредник и не участва по никакъв начин в последваща комуникация между потребителите и договаряне на условия. DOMOSS.BG няма контрол върху начина, по който други потребители обработват Вашите данни.

Представители на фирми. Данните във фирмения акаунта като данните за Представителите, заявени услуги, публикувани обяви и други действия, са достъпни за фирмата и за нейните Представители в зависимост от нивото на достъп.

5.1. Доставчици и подизпълнители

DOMOSS.BG използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване, телекомуникационни (вкл. изпращане на SMS за потвърждение на акаунт), счетоводни и др. услуги. При работата си с подизпълнители и доставчици DOMOSS.BG изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

Доставчици

5.2. Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на DOMOSS.BG и/или други потребители на Услугите.

5.3. Промяна на собственост

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда право на информираност, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, уведомяване на трети лица, възражение срещу автоматизирано обработване, включващо профилиране, преносимост, оттегляне на съгласие, възражение.

В случай че е приложимо, можете да използвате наличните функционалности в Сайта. Ако такива не са налични, може да се свържете с нас на: [email protected].

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

7. Tочност на информацията

DOMOSS.BG не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната идентичност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

8. Длъжностно лице по защита на данните

Въпроси и искания свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на DOMOSS.BG:

Имейл: [email protected]

 

Политика за ползване на бисквитиТук можете да се запознаете с ползваните бисквити и други технологии за съхранение на информация във връзка с предоставяните услуги (“Услугите”) в сайта domoss.bg (“Сайта”).

Важно: Политиката влиза в сила от 25 май 2018

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

Бисквитите са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

DOMOSS.BG прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквити се използват за следните цели:

Вид Срок на съхранение Описание
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) Временно (за времето на престоя Ви в Сайта) Тези бисквити са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.
Настройки (език на Сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии) До 6 /шест/ месеца от последното ползване Това са бисквити, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.
Бележник До 6 /шест/ месеца от последното ползване Сайтът дава възможност да запазвате избрани от Вас обяви, за да имате възможност да ги разглеждате в подходящо за Вас време. По всяко време можете да добавяте нови или изтривате предишно съхранени обяви.
Функционалност бързи линкове за търсене До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, имате възможност да повтаряте бързо и лесно предишно търсене (от последните 10 търсения).
Функционалност автоматично влизане в акаунта До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, тя Ви позволява да влизате автоматично във Вашия акаунт.

Изтриване на бисквитите от Вашия браузър (Тази опция ще бъде налична от 25 май 2018)
В DOMOSS.BG е предвидена специална функционалност, позволяваща Ви да изтриете всички бисквити от DOMOSS.BG. В случай че желаете да направите това, използвайте линка "Изтриване на всички бисквити от този браузър"

Контрол на бисквитите в браузъра
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.